Audio kodi - visuma frekvences

Skaņa ir visur.
Skaņa ir Visuma universālā valoda.

Manis radītie audio kodi

Visi kodi ir mainīgi, tāpat kā viss šajā realitātē. Ja gribi saņemt ziņas par jaunajām audio sesijām, pieraksties manam telegram attīstības kanālam. 

Savienošanai ar plūsmu

"Viss, ko mēs varam novērot un redzēt, ir radījušas frekvences - viļņi"